Välkommen till en introduktionsguide till programmering! På den här hemsidan hittar du information om vad programmering är, hur det används och du introduceras också till ett antal olika språk. Många har den (felaktiga) uppfattningen att programmering är för en viss typ av personer och alldeles för svårt att lära sig på egen hand. Detta stämmer inte. Oavsett om du inte har någon erfarenhet alls eller om du redan har bekantat dig med kodning i något annat sammanhang kommer du att kunna klicka dig runt och hitta någonting för dig. Allt du behöver är en dator, lite tid och viljan att lära dig.

  • Lär dig vad programmering innebär
  • Introduceras till olika språk
  • För dig med eller utan erfarenhet

Vad är programmering?

Syftet med programmering är att underlätta människors liv genom att låta datorn hantera exempelvis komplexa eller repetitiva uppgifter. I grund och botten rör det sig alltså om problemlösning och programmering är de direktiv och instruktioner som människor skapat åt datorer att agera på i olika problemsituationer. Kommunikationen mellan människan som skapar koden och datorn sker genom ett så kallat programmeringsspråk. Det finns olika typer av programmeringsspråk, bland andra Python, JavaScript, C och C++. Språken kan skilja sig åt ganska markant och har olika användningsområden. Att till exempel skriva kod för spelutveckling är annorlunda jämfört med front-end-utveckling och kräver därför olika språkkunskaper.

De många tusentals olika språken som finns liknar ofta varandra och en majoritet av dessa är på engelska. Vad de alla har gemensamt är att de översätter mänsklig kommunikation till maskinkod. Som nybörjare kan det vara svårt att veta var man ska börja och vilket språk som är lättast att lära sig. Det är viktigt att förstå att vissa språk är mer pedagogiska än andra. Det finns också språk skapade helt i utbildningssyfte. Till exempel finns språk skapade för att lära barn att programmera. Ett av de vanligaste nybörjarspråken, som också används i kommersiella sammanhang, är Python.

Vad är en algoritm?

Egentligen förstår datorn bara kommandon skrivna i maskinkod. Maskinkod är binär, det vill säga består av enbart 1 och 0. Alla programmeringsspråk är alltså baserade på maskinkod, men de underlättar givandet av instruktioner. Instruktionerna ges i form av algoritmer. Datorn erbjuder ingen flexibilitet vad gäller tolkning av algoritmerna, så dessa måste vara exakta för att datorn ska utföra det du vill att den ska göra. Detta innebär bland annat att kodens uppbyggnad måste vara kronologisk (det vill säga i exakt den ordning du vill att uppgiften ska utföras) och fullständig i betydelsen att du inte kan utelämna någon instruktion och låta datorn “hitta på” ett utförande.

Algoritmen kan bestå av olika instruktioner. Ett exempel på en instruktion är en sekvens. En sekvens är en ordningsföljd, det vill säga om du vill att någonting ska hända i en viss ordning ska instruktionen bestå av en först-sedan-sist-sekvens. Tänk på det som en sorts recept. Du kan inte baka muffins utan att ha gjort smeten och värmt upp ugnen först. En annan instruktion är villkor. Villkoren behandlar scenarion som bygger på tidigare händelser. Tänk på villkor som beskrivna genom ett flödesschema – om x händer, agera y; om z händer, agera b. Ytterligare en instruktion kan vara att en tidigare instruktion ska upprepas, vilket kallas repetition.

Varför lära sig att programmera?

Allting i vår vardag som kräver någon typ av digitalt understöd bygger på mer eller mindre avancerad kod. Allt från bilar och spishällar till mobiltelefoner och det faktum att du kan röra muspekaren från en sida av en datorskärm till den andra. I takt med att vår omvärld blir allt mer digital produceras också mer och mer kod, vilket gör att efterfrågan på personer med kunskap om programmering ökar. Även om du inte har för avsikt att arbeta professionellt som programmerare är det värdefullt att förstå hur saker fungerar. Den här hemsidan kommer att ge dig en stabil grund för en sådan förståelse.