Ett av de mest använda och mest betydelsefulla programspråken är C som används för strukturerad programmering. C är baserat på programspråket Algol som började användas redan på 50-talet. Dennis Ritchie utvecklade C på Bell Labs 1972 och språket har lagt grunden till kommande programspråk som C++, C#, Java, Python och PHP. Fördelarna med C är att det är kraftfullt och att programmeraren har större frihet samt kontroll över detaljer i skapandet. En annan fördel är att C fungerar på många olika plattformar, så som Windows, Linux och Mac OS. Vill man lägga en bra grund som programmerare ska man lära sig programspråket C.

  • Ett av de mest använda programspråken i världen
  • Windows, Mac OS och iOS är skrivna i C
  • C är föregångaren till C++, C# och Java

 

Historia

 

Dennis Ritchie utvecklade som sagt C på Bell Labs år 1972 med målet att få vissa verktyg att fungera på Unix, vilket är en samling av operativsystem. En annan anledning till skapandet av C var att fixa problem som man haft med de tidigare programspråken B och BCPL. På 80-talet blev C alltmer populärt och idag är det ett av de mest använda programspråken i världen. Specifikationen för C, C89, antogs som standard av ANSI (American National Standards Institute) 1989 och senare även av ISO (Internationella standardiseringsorganisationen). Under 90-talet utvecklades en ny standard som kom att kallas C99, vilket syftar på året 1999.

 

C ligger till grund för de efterföljande programspråken C++, Objective-C, C# och Java. Vi ska nu gå in lite närmre på språken. C++ gavs ut 1983 och har stöd för bland annat objektorienterad programmering och generisk programmering. Språket är utvecklat av Bjarne Stroustrup och används i en rad olika elektroniska produkter. Objective-C introducerades 1984 och är en objektorienterad påbyggnad till C. Språket används framförallt i Apples iOS och Mac OS. Som ett alternativ till ovanstående programspråk, presenterades Java 1995 som snabbt blivit ett av de mest använda språken i världen. År 2000 gavs det objektorienterade programspråket, C#, ut. Språket är utvecklat av Microsoft och baserat på C++, men liknar Java.

 

Användningsområden och fördelar

 

C är ett imperativt programspråk som används för strukturerad programmering, ett programmeringsparadigm. Mer specifikt använder man C framförallt till att skriva operativsystem, drivrutiner till hårdvara, datasystem och serverapplikationer i klient-serversystem, men det används också för programmering av användarapplikationer. Alla stora operativsystem som vi använder dagligen är skrivna i C; Windows, Mac OS, iOS, Android och Linux. 3D-filmer skapas oftast av program som är skrivna i C eller C++. Eftersom C alltså används i mängder av applikationer, vetenskapliga system och operativsystem blir det lättare för programmerare världen över att arbeta tillsammans. De har alla ett gemensamt språk: datorspråket.

 

Numera finns det mängder av nya program som förenklar programmerarnas jobb när det gäller vissa projekt; de kan bli mer produktiva när de inte använder C. Fördelarna med C är dock många. Program som är skrivna i C är snabba, effektiva och lätta att förstå. C är ett medelnivåspråk, vilket betyder att man kan kombinera lågnivåspråk med högnivåspråk, som enkelt förklarat är enklare programspråk respektive svårare. C är skiftlägeskänsligt, vilket innebär att versaler och gemener är åtskilda. Andra fördelar är att det är lätt att distribuera och att det finns inbyggda funktioner som gör arbetet med att skapa ett program mycket lättare.

 

Hur man lär sig programmera i C

 

C-programmering är grunden till modern programmering och används som sagt flitigt världen över. Som programmerare borde det vara självklart att lära sig C-programmering. Men hur gör man? Det finns högskolor och universitet som har kurser där C-programmering ingår, till exempel i Göteborg, Malmö och Kristianstad. På gymnasienivå kan man studera programmering på LBS Kreativa Gymnasiet och NTI-Gymnasiet. På internet hittar man förstås en mängd webbsidor där man lär ut C-programmering. Lättast är att surfa in på YouTube och titta på tutorials och föreläsningar. För barn finns det appar som Scratch och Greenfoot där man kan lära sig enklare programmering för att lägga en grund.