MATLAB används vid matematiska och tekniska beräkningar och brukar underlätta för ingenjörer när de ska skapa grafer. Ordet är en förkortning för Matrix Laboratory, vilket kan förklaras med att programmet syftar på att språket i programmet är variabler. Variabler i detta program är det så kallade språk som kan tolkas av användaren då de visar en bild och värde. Programmet möjliggör beräkningar för flertalet områden, tack vare att det är skapat för att kunna automatisera beräkningarna. Det är ett skriptspråk som MATLAB använder sig utav, resultaten som programmet visar kan vara allt från matematiska beräkningar till grafer.

  • Används för att kunna skapa matriser och grafer
  • Är ett stöd för ingenjörer och matematiker vid stora beräkningar
  • Är ett automatiserat program

Språket

Språket som MATLAB använder sig av kallas ett interpreterande språk, vilket betyder att när programmet körs, tolkas de olika variablerna samtidigt. Detta skiljer sig från andra programspråk där programkoden blir översatt i separata processer som sedan maskinen kan tolka. När programvaror använder interpreterande språk kan vissa komplikationer uppstå då översättningen av programspråket inte görs hela vägen. Istället framgår det i processen att språket görs om till kod som sedan maskinen kan läsa av. Denna kod kan sedan läsas av utav till exempel Java som utfärdar en byteskod till den bestämda programvaran, vilket sedan kan bli till grafer.

MATLAB har länge fungerat som ett hjälpsamt verktyg under laborationer när fysikens lagar testas. MATLABs skriftspråk tolkas medan programmet används, detta underlättar när kompilerade filer ska köras. MATLAB används inte bara till att skapa matematiska beräkningar utan kan även användas vid skapandet av bilder eller vid olika simulationer. Användningsområdet är mycket stort vilket är till en mycket stor fördel för användarna vid tekniska institut. När matematiska problem uppstår måste användaren kunna få fram ett resultat och sedan tolka detta genom bilder. Anledningen till att MATLAB har blivit till ett hjälpmedel är för att programmet tolkar den nya informationen som matats in för att sedan göra om detta till ett resultat.

MATLABs historia

Matlab konstruerades av Cleve Moler under 1970 talet för att hans studenter skulle kunna komma åt programvara från flera program samtidig,t utan att behöva lära sig dem från grunden. Detta spreds sedan mycket snabbt mellan de olika universiteten och blev speciellt populärt bland ingenjörs- och matematikutbildningarna. Det var inte förens 1983 som MATLAB började att växa då Moler insåg dess stora potential som programmet hade. MATLAB utvecklades med åren och började sedan att användas i kontroll system som används vid raket uppskjutningar. Idag är MATLAB huvudområde linjär algebra då programmet har en specialitet på att kunna skapa matriser.

Idag har MATLABs framsteg gjort det möjligt att kunna implementera numerisk analys och bildhantering i programmet. Detta är på grund utav att många forskare studerar matematiska tal och hur uppbyggnaden av variabler är. För att utvecklingen ska kunna gå framåt och forskningen inte ska stoppas görs återkommande uppgraderingar av MATLAB. Då programmet fortfarande används vid raketuppskjutningar måste dessa variabler stämma. MATLAB har utvecklats sin programvara för att kunna hantera många olika sorters filer och information. Detta har lett till att liknande programmeringsprogram kan överföra sin data och information till MATLAB så att den kan tydas och tolkas där.

Alternativ till MATLAB

MATLAB är en programvara som tävlar med andra ute på marknaden för att kunna tillhanda hålla sina kunders krav. För att locka fler användare till MATLAB, har de gratisversioner av programmet. Detta är för att de som är intresserade av programmet kan få bekanta sig med programmet och sedan uppgradera till den fulla versionen. MATLAB använder sig mest utav C C+ program och Java medans konkurrenterna sig av andra programvaror. Dagens MATLAB har kommit till den punkt att MATLAB ska kunna bli tolkad av flera olika program förutom de nuvarande. Just i detta nu håller de på med en mycket stor uppgradering för koder.