Visual Basic (VB) är ett programmeringsspråk i familjen Basic. Varför det kallas Basic är för att det är ett relativt enkelt sätt att programmera i programspråket, vilket gör det lämpligt för nybörjare att starta med. Ordet Visual som finns med i titeln antyder att det är ett visuellt språk – du kan se vad du gör och det finns hjälp i fönster på skärmen då du programmerar. Visual Basic är utvecklat av Microsoft som även har skapat Windows. Användningsområdet för Visual Basic är bland annat att kunna skapa enkla program och applikationer för Windows för exempelvis rumsbokning eller schemaläggning.

  • Visual Basic är ett programspråk
  • Det är relativt enkelt att lära sig Visual Basic
  • VB är att rekommendera för nybörjare

Hjälpspråk – emulatorer

Som de allra flesta idag vet så arbetar alla datorer med ett enkelt digitalt språk, men det är inte enkelt att förstå för en vanlig människa. Det är i princip omöjligt att programmera direkt med det som kallas maskinspråket som består av långa rader ettor och nollor. Därför använder man emulatorer, eller stödspråk som man också kan kalla det. Dessa språk omvandlar det du skriver in i programspråket till just dessa ettor och nollor. Under 1960-talet utvecklades ett programspråk som hette BASIC och som var så lätt att lära sig att det blev möjligt för vem som helst att skapa program.

Det var senare då de första hemdatorerna, ABC 80, Commodore 64 och Sinclair Spectrum, kom som det blev möjligt att använda sina hemmagjorda program. BASIC kunde förvisso skapa enkla spel, men var inte särskilt utvecklat för att hantera grafik och ljud. Med det i åtanke lanserade Microsoft den första versionen av VB 1991 och utvecklingen av programspråket pågick till 1998, då version 6 kom. Så lätt avvecklar man inte en succé, så 2003 kom en helt ny Visual Basic med efternamnet .NET. Båda versionerna kallas ofta bara Visual Basic och meningarna går isär om Visual Basic.NET är ett nytt programspråk eller en utveckling av det ursprungliga Visual Basic.

Visual Basic, fortfarande populärt

I den digitala världen går utvecklingen snabbt och man skulle kunna tro att Visual Basic med sina rötter från 2003 har blivit så omodernt att ingen använder det längre, men så är det inte. Visual Basic är det femte mest populära programmeringsspråket, så ryktet om dess död är betydligt överdrivet. Toibe är en organisation som rankar programvara och programmeringsspråk. De konstaterade i december 2018 att Visual Basic hade klättrat på listan över populära programmeringsspråk och låg på femte plats efter de mer hypade språken C++, Python, C, och Java. Till och med JavaScript har blivit frånåkt av VB.

Visual Basic används mest av de som vill skapa smarta applikationer i Windows-miljö. Det kan vara med Excel som grund där man vill skapa smarta script och kommandon. Nu är ju Windows väldigt stort med miljontals användare världen över och därför finner även Visual Basic sina användare. Genom det delvis grafiska gränssnittet går det snabbt att bygga ett litet program. Hela tiden kan du också se vad ditt program gör i ett fönster på skärmen. Att infoga olika element gör du på vanligt sätt genom att dra och släppa. Några skolklasser som tävlade med legorobotar använde sig av Visual Basic.

Flera framgångsfaktorer

Framgångarna för VB.NET kan givetvis sökas i att det är Microsoft som tagit fram programmet, en känd och stabil leverantör som nästan alla känner till. En annan del av framgången kan tillskrivas det faktum att gränssnittet mot dig som programmerar har ett utseende som du känner igen från andra Windows-program. Sedan är det förstås enkelheten att hitta kommandon i olika fönster som är färdiga att använda. Även om VB.NET har blivit allt mer likt andra programmeringsspråk är det den grafiska enkelheten som gör VB.NET populär. Kanske har programspråket nått vägens ände och någon gång kommer Microsoft att sluta att utveckla det.